Τιμές Πακέτων

Τιμές Πακέτων

Background Image

Standard

toBuild
7.400
 • Αποξηλώσεις
 • Μπάνιο
 • Κουζίνα
 • Ηλεκτρολογικά
 • Χρωματισμοί

Executive

toBuild
11.100
 • Αποξηλώσεις
 • Μπάνιο
 • Κουζίνα
 • Ηλεκτρολογικά
 • Χρωματισμοί
 • Ντουλάπες
 • Εσωτερικές πόρτες
 • Πόρτα Ασφαλείας

Deluxe

toBuild
13.500
 • Αποξηλώσεις
 • Μπάνιο
 • Κουζίνα
 • Ηλεκτρολογικά
 • Χρωματισμοί
 • Δάπεδα
 • Ντουλάπες
 • Εσωτερικές πόρτες
 • Πόρτα Ασφαλείας

Plus

toBuild
22.300
 • Αποξηλώσεις
 • Μπάνιο
 • Κουζίνα
 • Ηλεκτρολογικά
 • Χρωματισμοί
 • Δάπεδα
 • Ντουλάπες
 • Εσωτερικές πόρτες
 • Πόρτα Ασφαλείας
 • Κουφώματα Αλουμινίου
Popular

Energy Plus

toBuild
23.700
 • Αποξηλώσεις
 • Μπάνιο
 • Κουζίνα
 • Ηλεκτρολογικά
 • Χρωματισμοί
 • Δάπεδα
 • Ντουλάπες
 • Εσωτερικές πόρτες
 • Πόρτα Ασφαλείας
 • Αλουμίνια με Θερμοδιακοπή
 • Ηλιακός Θερμοσίφωνας